Skip to content

Rak, Maciej; Mokienko, Valerij M. (Hg.). 2020. Słowiańska frazeologia gwarowa II. Kraków: Księgarnia Akademicka. 323 S.

Józef Jarosz


Pages 411 - 416

DOI https://doi.org/10.13173/WS.66.2.411
This article is written in German.Share


Export Citation